Töötoad

Viime läbi rookroonide valmistamise töötubasid kliendi ruumides. Töötubades räägime kroonide ajaloost ja levikust ning lihtsatest geomeetria põhimõtetest, millest rookroonide meisterdamisel lähtuda.

Töötoa läbiviimise tasu ühe inimese kohta on 5-10 eurot ning see sõltub inimeste huvist, kas meisterdada 1,5 või hoopis 4 tundi.